BURS BAŞVURU ÖN KOŞULLARI

* Başvurumun değerlendirilmesi sonucunda bursa hak kazandığımda verdiğim bilgilerimin yanlışlığı tespit edilirse, ödenen burs tutarının 2 katı tutarında Vakıfa geri ödeme yapmayı kabul ediyorum.
* Başvuru Formunda ilgili alanlar Nüfus Cüzdanımdaki bilgilerle aynıdır.
* Başvuru formunda gireceğim e-mail adresim kendime aittir.

Şifre:  

Adaylık Şartları

- T.C. Vatandaşı olmak.

- Lisans öğrenimi gören ara sınıflar için; Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 60) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak. (Not ortalaması uygun olduğu halde 3’ten fazla başarısız dersi olanlar başvuru yapamaz.)

- KSV tarafından belirlenen okullarda eğitim görmek.

- İhtiyaç sahibi olmak.

Burs Başvurusu Yapacak Üniversiteler

İstanbul Teknik Üniversitesi

Boğaziçi Üniversitesi

Mimar Sinan Üniversitesi

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Yıldız Teknik Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

18 Mart Üniversitesi

Ege Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Hacettepe Üniversitesi

Galatasaray Üniversitesi

Karadeniz Teknik Üniversitesi 

Anadolu Üniversitesi (Sadece Malzeme Mühendisliği, Endüstriyel Tasarım, İletişim ve Seramik Mühendisliği, Cam ve Seramik Bölümü) 

Akdeniz Üniversitesi (Endüstriyel Tasarım, İç Mimari ve Çevre Tasarımı, Grafik, Moda Tasarımı, Cam ve Seramik Bölümü) 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)  

Gebze Teknik Üniversitesi (Malzeme Bilimi ve Mühendisliği)  

Burs Başvurusu Yapacak Bölümler

Tasarım (Endüstriyel Tasarım, Grafik Tasarım,Moda Tasarımı)

Mimarlık

İç Mimarlık

Mühendislik Fakülteleri (Endüstri Mühendisliği, İşletmeMühendisliği, Makine Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Elektrik – Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Maden Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Uzay Mühendisliği)

İşletme

Uluslararası İlişkiler

Seramik ve Seramik Mühendisliği  

Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri

İletişim  

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık

Ulaştırma ve Lojistik

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık